Aanpak

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Een juiste werkwijze is bepalend voor het resultaat. Daarom stem ik de werkwijze met beide partijen goed af.

Start

Voordat ik een traject begin, wil ik er van overtuigd zijn dat beide partijen geheel achter hun keuze voor mediation staan.

Afspraken worden vooraf vastgelegd in een overeenkomst en door mij én beide partijen ondertekent.

Gesprekken

In de gesprekken wil ik van beide partijen het gehele verhaal horen. Vaak is er veel meer dan die ene druppel. Vaak zijn er veel factoren die scheiding brengen. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk.

Nadat het hele verhaal duidelijk is. Of beide kanten van het verhaal, zoeken we naar een oplossing. Er kunnen veel bijzaken zijn, maar we richten ons specifiek op die zaken die een barrière vormen voor herstel.

Deze zaken spreken we tegen elkaar uit. Wat heeft de ene partij nodig? Wat is zijn/haar voorwaarde om de relatie weer op te pakken? Deze voorwaarde leggen we voor aan de andere partij om te zien of hij/zij daaraan wil voldoen. Vaak lukt dat. Soms helaas niet, maar dan hebben de partijen toch hun verantwoordelijkheid genomen en weten ze hoe de andere erin staat.

Afronding

Nadat de gesprekken zijn gevoerd, stel ik een vaststellingsovereenkomst op. Hierin staan heldere afspraken waar beide partijen zich aan moeten houden. Uiteraard moeten beide partijen zich geheel kunnen vinden in deze overeenkomst.