Doe de test

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Past Mediation in uw situatie? Het is goed om dat vooraf te onderzoeken. Met onderstaande test ontdekt u of mediation bij u past.

(function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id="typef_orm", b="https://embed.typeform.com/"; if(!gi.call(d,id)) { js=ce.call(d,"script"); js.id=id; js.src=b+"embed.js"; q=gt.call(d,"script")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })()

De voordelen van mediation

Wat is de meerwaarde van mediation? Wat ik zelf het belangrijkste vindt: je gaat niet het gevecht aan, maar kiest voor dialoog. Onder mijn begeleiding zoek je samen naar een oplossing waar iedereen het mee eens is.

Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictbemiddeling. De traditionele vormen om conflicten op te lossen (bijvoorbeeld via een rechter, arbiter of advocaat) kosten vaak veel tijd en geld. Deze methoden leveren bovendien veel stress op bij de betrokkenen, omdat je de uiteindelijke beslissing uit handen geeft aan derden.

De voordelen op een rij:

1.      Lage kosten & snelle oplossing

Mediation is aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. In een rechtszaak betalen beide partijen ieder hun eigen advocaat én griffierechten. Bij mediation is slechts één mediator betrokken, waarbij het uurtarief ook nog eens een stuk lager uitvalt.

De kwestie is in 3 tot 5 sessies van anderhalf uur opgelost. Dat is heel wat sneller dan het aangaan van een juridische procedure waarbij je een rechter inschakelt. De juridische procedures kunnen vaak maanden of jaren duren.

2.      Persoonlijk en besloten

Mediation is veel informeler dan een rechtzaak. Beide partijen zitten aan tafel en praten met elkaar. Daardoor is het veel minder gespannen.

Daarnaast is een rechtzaak openbaar, waardoor alle persoonlijke informatie op straat ligt. Tijdens een mediation blijft alles tussen 4 muren. De mediator en de partijen hebben een geheimhoudingsplicht. Zaken worden in een sfeer van vertrouwen opgelost.

3. Actieve rol van beide partijen en duurzame oplossing

Beide partijen zijn actief betrokken zijn bij het zoeken naar een oplossing. De betrokken partijen bieden zelf uitkomsten, waardoor een duurzame oplossing op tafel komt. In plaats van het conflict verder te laten escaleren, wordt er gekeken naar wat de partijen bindt en welke oplossing voor beide partijen het meeste geschikt is. Deze afspraken houden veel langer stand dan een opgelegd compromis van de rechter.

Het verleden is nodig om tot erkenning en begrip te komen. Verder zijn we voornamelijk geconcentreerd op de toekomst: wat hebben jullie nodig om samen goed met elkaar om te gaan?

4.      Neutraal

Een mediator kan geen beslissing afdwingen. Een mediator is neutraal en objectief. Hoewel ik natuurlijk wel meehelp in het bedenken van oplossingen.

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Wilt u weten of mediation past bij uw situatie? Doe dan de test of neem vrijblijvend contact op.

De 8 V’s

Is mediation moeilijk? Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Een succesvolle oplossing bereiken we met de 8 V’s

1. Vrijwillig

Beide partijen doen vrijwillig mee. Immers: als één van de partijen zich gedwongen voelt, is hij/zij minder gemotiveerd om het traject af te maken. De vrijwilligheid duurt het hele traject – dat betekent ook dat wanneer één er mee wil stoppen, dat dan het mediation-traject helaas ten einde is.

2. Verplicht tot inspanning

Deelnemers zijn bereid om zich in te spannen. Dat betekent: de situatie goed uitleggen, luisteren naar elkaar én gemaakt afspraken nakomen. Zo ontstaat er wederzijds vertrouwen en kunnen we tot een oplossing te komen.

3. Vertrouwelijk

Alles wat wij bespreken is vertrouwelijk, tenzij beide partijen toestemming geven om informatie met anderen te delen. Ik zelf heb beroepsgeheim, dus zal zonder toestemming ook nooit iets doorvertellen.

4. Verboden te vuren

Tijdens het hele traject worden er geen juridische acties ondernomen: niet via advocaten, bureaus of wie dan ook. Dus: de kwestie ligt alleen op de mediation-tafel.

5. Voorbehoud

We maken afspraken, maar alles wordt pas een definitieve afspraak zodra beide partijen dat uitdrukkelijk uitspreken en ondertekenen.

6. Vrijheid

Alles is mogelijk: als het voor beide partijen bijdraagt aan de oplossing, mogen ze afspreken wat ze willen.

7. Vaststellen

Zijn we aan het einde van het traject? Dan schrijven we alle gemaakte afspraken op. Allebei de partijen zetten daar hun handtekening onder. Zo borgen we dat het conflict na de mediation niet weer oplaait.

8. Voortvarend

Een mediation moet geen slepend en slopend traject zijn. Een kort traject is beter. Na een eerste intakegesprek volgen doorgaans 3 tot 4 gesprekken in een periode van circa 6-8 weken. Eventueel is het daarna mogelijk om evaluatiegesprekken te plannen.

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld
Wilt u weten of mediation past bij uw situatie? Doe dan de test of neem vrijblijvend contact op.