Arbeid (bedrijfsleven / scholen)

Conflicten op de werkvloer die zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld tussen werknemer en leidinggevende of tussen werknemers die nauw samenwerken onderling. Als jullie mediator help ik de onderhandelingen weer vlot te trekken en zorg ik ervoor dat partijen niet in hun eigen gelijk te blijven steken. Escalatie ligt dan op de loer. Voordat het escaleert kan preventieve mediation een uitstekend middel zijn om erger te voorkomen.

Denk daarbij aan samenwerking in bijvoorbeeld de basisschool: twee leerkrachten op één groep: gaat dat altijd zomaar goed?