De 8 V’s

Is mediation moeilijk? Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Een succesvolle oplossing bereiken we met de 8 V’s

1. Vrijwillig

Beide partijen doen vrijwillig mee. Immers: als één van de partijen zich gedwongen voelt, is hij/zij minder gemotiveerd om het traject af te maken. De vrijwilligheid duurt het hele traject – dat betekent ook dat wanneer één er mee wil stoppen, dat dan het mediation-traject helaas ten einde is.

2. Verplicht tot inspanning

Deelnemers zijn bereid om zich in te spannen. Dat betekent: de situatie goed uitleggen, luisteren naar elkaar én gemaakt afspraken nakomen. Zo ontstaat er wederzijds vertrouwen en kunnen we tot een oplossing te komen.

3. Vertrouwelijk

Alles wat wij bespreken is vertrouwelijk, tenzij beide partijen toestemming geven om informatie met anderen te delen. Ik zelf heb beroepsgeheim, dus zal zonder toestemming ook nooit iets doorvertellen.

4. Verboden te vuren

Tijdens het hele traject worden er geen juridische acties ondernomen: niet via advocaten, bureaus of wie dan ook. Dus: de kwestie ligt alleen op de mediation-tafel.

5. Voorbehoud

We maken afspraken, maar alles wordt pas een definitieve afspraak zodra beide partijen dat uitdrukkelijk uitspreken en ondertekenen.

6. Vrijheid

Alles is mogelijk: als het voor beide partijen bijdraagt aan de oplossing, mogen ze afspreken wat ze willen.

7. Vaststellen

Zijn we aan het einde van het traject? Dan schrijven we alle gemaakte afspraken op. Allebei de partijen zetten daar hun handtekening onder. Zo borgen we dat het conflict na de mediation niet weer oplaait.

8. Voortvarend

Een mediation moet geen slepend en slopend traject zijn. Een kort traject is beter. Na een eerste intakegesprek volgen doorgaans 3 tot 4 gesprekken in een periode van circa 6-8 weken. Eventueel is het daarna mogelijk om evaluatiegesprekken te plannen.

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld
Wilt u weten of mediation past bij uw situatie? Doe dan de test of neem vrijblijvend contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *