Familie

De aanleiding is vaak klein en soms zelfs onbenullig, maar door het conflict te ontkennen kan het uitgroeien tot een splijtzwam in gezinnen en families. Uiteindelijk is het negeren van conflicten beslist geen oplossing. De familierelatie blijft immers altijd bestaan. De confrontatie aangaan en het conflict onder ogen zien is moeilijk. In de praktijk blijkt dat onder mijn deskundige begeleiding als onafhankelijke gespreksleider we een basisvoorwaarde kunnen creëren om weer tot elkaar te komen en de relaties kunnen herstellen. Ik heb ervaring met het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten binnen families en gezinnen.

Scheidings-mediation is een apart specialisme – dat ligt niet op mijn terrein.