Kerk

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Als mediator ondersteun ik bij geschillen in de kerk. Ik zorg voor een opbouwend dialoog tussen de leden.

Hoe pijnlijk is een conflict in de kerk! Het zou de laatste plaats moeten zijn waar mensen in onvrede met elkaar leven. Echter de praktijk is vaak: waar mensen samenzijn, ontstaan geschillen.

Als christen spreek ik dezelfde taal als degenen die in een kerkelijk conflict terecht zijn gekomen. Ik ben beschikbaar om te bemiddelen maar ook om een mediation-traject te faciliteren.

De Bijbel geeft veel richtlijnen voor mediation. Ik licht een bekende tekst uit: “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;”

En het kerkelijk recht dan?
Zeker, In de kerk kun je de kerkelijke rechtsgang volgen: er wordt een beroep gedaan op een hoger kerkelijk niveau. Die wordt gevraagd om te oordelen over een eerder genomen besluit. Dit is legitiem, het alternatief is sneller en persoonlijker: dat van bemiddeling of mediation.
Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Twijfelt u over mediation of bemiddeling in de kerk? U kunt ook vrijblijvend sparren om uw verhaal te kunnen doen.