Zakelijk

Een conflict op de werkvloeren kan voor veel spanning, negatieve energie en een verstoorde werksfeer zorgen. Interne partijen zijn vaak zodanig betrokken dat er geen sprake meer is of kan zijn van een neutrale en objectieve blik. Dan is het raadzaam om een deskundige van buitenaf in te schakelen. Ik bied deskundige begeleiding via zakelijke mediation, als je er samen niet meer uitkomt en het gesprek is vastgelopen. Samen brengen we de verschillende zorgen en zakelijke belangen in kaart, om tot een rechtvaardig resultaat te komen. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Wanneer kan zakelijke mediation worden ingezet?

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke mediation is dat beide partijen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren en oog hebben voor elkaars belangen. Daarbij komt dat binnen een mediation ruimte is om creatief naar oplossingen te zoeken. Dat wil zeggen niet meteen (zoals bij een conflict bij de rechter) een standpunten-strijd. Voorbeelden van toepassing:

  • Bedrijfsovername
  • Einde samenwerkingsverband
  • Vastgelopen organisatiestructuren
  • Einde van een vennootschap onder firma
  • Goede start van een samenwerkingsverband
  • Conflict bij zakelijke relaties zoals niet-betalende afnemers (alternatief voor incasso)
  • Mediationclausule in contracten
  • Vastgelopen structuren, taken en verantwoordelijkheden

Mediation kan als middel worden ingezet bij geschillen waarbij de relatie belangrijk is om deze te behouden. Dat is veelal het geval bij familiebedrijven, firma’s, verenigingen en stichtingen.

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke mediation is dat alle betrokkenen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Als jullie mediator help ik de onderhandelingen weer vlot te trekken en zorg ik ervoor dat partijen niet in hun eigen gelijk te blijven steken. 

Zakelijke mediation heeft bij commitment van partijen een hoog slagingspercentage met een resultaat dat door voor beide partijen als goed wordt ervaren.

Een zakelijke mediation wordt gedaan in nauwe samenwerking en juiste afstemming met alle overige betrokkenen in de zakelijke mediation zoals accountant, adviseurs en/of bedrijfsjurist.