Zakelijk

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Als mediator help ik de onderhandelingen weer vlot te trekken en zorg ik ervoor dat partijen niet in hun eigen gelijk te blijven steken.

Conflicten op de werkvloer die zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld tussen werknemer en leidinggevende of tussen werknemers die nauw samenwerken onderling. Escalatie ligt dan op de loer.

Een conflict heeft veel gevolgen: minder werkplezier en productiviteit en vaak veel kosten. Doordat beide partijen in de loopgraven zitten, is het erg lastig om tot een oplossing te komen. Als mediator bied ik begeleiding om dialoog weer op te pakken en samen naar een oplossing te zoeken. Samen brengen we de zorgen en belangen in kaart. Zo ontstaat er duidelijkheid en een helder toekomstbeeld. Vanuit dat oogpunt werken we samen naar een oplossing.

Mediation is het optimale middel bij geschillen waarbij de relatie erg belangrijk is. Dat is veelal het geval bij familiebedrijven, firma’s, verenigingen en stichtingen. Hierbij werken we samen met andere betrokkenen zoals de accountant, adviseurs en/of bedrijfsjurist.

Voorbeelden

  • Einde samenwerkingsverband
  • Vastgelopen organisatiestructuren
  • Einde van een V.O.F.
  • Goede start van een samenwerkingsverband
  • Conflict bij zakelijke relaties
  • Mediationclausule in contracten
  • Vastgelopen structuren, taken en verantwoordelijkheden

Wanneer kunt u mediation aanvragen?
Wanneer je samen niet meer uit het conflict komt, maar hereniging toch essentieel is. Het liefst gaan we in gesprek voordat het conflict ontstaan is!

Een belangrijke voorwaarde is dat beide partijen vrijwillig deelnemen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren. In dat geval heeft mediation een hoog slagingspercentage. Ook omdat er bij mediation ruimte is om creatief naar een win-winsituatie te zoeken.

Is mediation voordelig?
Bij een escalatie op de werkvloer kunnen de kosten soms wel oplopen tot €40.000,-. Door onder andere: verzuim, arbo, vervanging en juridische kosten. Vooral de juridische kosten zijn hoog. Door een mediator in te schakelen, kunt u veel kosten uitsparen! Bovendien ontstaat er een oplossing die recht doe aan alle partijen.

Gerard van Barneveld Mediation Hardinxveld

Wilt u weten of mediation past bij uw situatie? Doe dan de test of neem vrijblijvend contact op.