Zelftest

Deze zelftest geeft een indicatie of mediation geschikt is voor uw conflict. Belangrijk daarbij is of u het conflict wilt oplossen. Denk bij het invullen van de vragenlijst niet aan wat de ander zou denken of willen, maar maak de afwegingen vanuit uw eigen gezichtspunt.

Ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing ja/nee
Ik heb belang bij een snelle oplossing ja/nee
Ik heb in de toekomst nog vaker met de andere partij te maken ja/nee
Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb ja/nee
Het gaat ook om communicatiestoringen ja/nee
Ik vind het belangrijk dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt ja/nee
Ik heb onderhandelingsruimte ja/nee

Zijn de antwoorden van zowel u als de tegenpartij overwegend “JA”, dan is het moment daar om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.